Tự thực là gì?

Tự thực” chính là cách thức tế bào tự cung cấp nhiên liệu là năng lượng và tạo nên vật liệu là những “viên gạch” mới xây các thành phần của tế bào. Nhưng để làm gì? Chính là nhằm để đáp ứng những khủng hoảng như “sự đói” hoặc các stress khác như sự nhiễm trùng… Khi cơ thể bị nhiễm trùng, nhờ “tự thực” mà tế bào loại bỏ vi khuẩn hoặc siêu vi xâm nhập chúng gây bệnh.

Tự thực” trong thực tế sinh học ở tế bào là quá trình sống và chết có thể diễn ra từng giây chính từ bên trong tế bào, thực chất đó cũng là quá trình đổi mới. Các tế bào trong cơ thể người “tự ăn” tức làm cho mất đi những gì là cũ kỹ, là cặn bã và “tái chế” tức tạo mới các thành phần của chính mình để đổi mới chính nó. Có thể tế bào không tạo cái hoàn toàn mới nhưng cũng không hoàn toàn lấy tất cả cái cũ mà chọn lọc những gì thật cần thiết để tạo thành cái mới.

Đây là ý nghĩa của việc mà chúng ta đang thực hiện " nhịn ăn " các pp nhịn ăn khác rất khổ sỏ. Và cơ thể phải tự xoay sở để tồn tại chức năng sống . Còn chúng ta thật may mắn hành trình thay cũ đổi mới này tế bào được cung cấp đầy đủ năng lượng lại còn là năng luong dương. Thay mới đổi cũ bù đắp và có một cơ thể khỏe mạnh từ gốc rễ cần có thời gian . Và đủ tgian sẽ là một sự cải lão hoàn đồng . Sẽ chia ra nhiều đợt